Λαπαροσκοπική Χειρουργική

  • Λαπαροσκοπική Ριζική νεφρεκτομή
  • Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή ή ογκεκτομή με μέγιστη δυνατή διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας για εξαιρέσιμους όγκους του νεφρού
  • Λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρικών κυστών
  • Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή για μη λειτουργικό νεφρό
  • Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική σε σύνδρομο πυεολοουρητηρικής συμβολής
  • Λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή για αφαίρεση ευμεγέθους λίθου εκ της Πυέλου του νεφρού και αποκατάσταση συνδρόμου πυελοουρητηρικής συμβολής